OM: 203062 Telephely: 006

Igazgatói közlemény

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Ez természetesen intézményünket is érinti.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre. A tanároknak és diákoknak is az új formában kell együttműködniük. Ez az új típusú munkavégzés mindannyiunk számára nagy odafigyelést igényel. Az intézmény által kidolgozott digitális munkarend szabályai a sikeres együttműködést segíti elő. Ennek betartása a diákok és a pedagógusok számára is kötelező. Az online oktatásban való aktív részvétel az év eredményes lezárásának fontos feltétele!
2020. március 16-ától az iskola és a kollégium látogatása diákok számára tilos. (Ez alól csak rendkívül indokolt esetben lehet kivételt tenni.) A digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat, lehetőség
szerint otthon tartózkodjanak.
Mindenkinek vírusmentes jó munkát kívánok.

Dorner Kornél
igazgató