OM: 203062 Telephely: 006

Dokumentumok


Különös közzétételi lista

Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Pedagógiai Program
A 2021-2022. tanév munkaterve


Alapító Okirat

Alapító Okirat


Adatkezelési szabályzat, VMSzC

Adatkezelési szabályzat


EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében készített betegtájékoztatók

Hangulatzavar, szorongás, kóros szerhasználat, evészavar, valamint viselkedészavar szülőknek szóló betegtájékoztatói


IGAZOLÁS heti két testnevelés óra alóli felmentési kérelemhez

Sportigazolás


Szülői tájékoztató a Tantermen kívüli digitális oktatásról

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósításának első heti tapasztalatairól


Digitális oktatási rend dokumentumai

VMSZC digitális tanrendjéről szóló tájékoztató
NTSZKI digitális tanrendjéről szóló tájékoztató


Járványügyi intézkedési terv

Járványügyi intézkedési terv

Tájékoztató a térítési díjakról

Az iskolánkban fizetendő térítési díjakról és a befizetés módjáról