OM: 203062 Telephely: 006

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Informatika és távközlés ágazat
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS: Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Kód: 0612

Ebbe az osztályba azokat a reál érdeklődésű, jó kommunikációs és logikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.


Az oktatás az informatikai ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén OKJ 5448108 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS-TESZTELŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Informatika és távközlés 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakképzettséggel rendelkező:
számítógépet kezel, üzemeltet,
fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ,
weboldalakat tervez és kódol,
webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt,
asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt,
szoftvereket tesztel,
adatbázisokat tervez és kezel,
csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ,
erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánljuk minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.