OM: 203062 Telephely: 006

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Kód: 0611

Ebbe az osztályba azokat a gazdaság iránt érdeklődő diákokat várjuk, akiket érdekel a pénz és a számok világa, tanulmányozni szeretnék a gazdasági folyamatokat és részesei szeretnének lenni azoknak.


Az oktatás a közgazdasági ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. Összefüggő szakmai gyakorlaton a tanulók nem vesznek részt. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén OKJ 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

A szakképzettséggel rendelkező:
érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését,
képes a számítógépes ügyviteli programok használatára,
ismeri és használja a kommunikációs csatornákat,
képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására,
elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,
ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat,
közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésben,
közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében,
ellátja a pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat,számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el,
munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

Ajánljuk minden fiatal számára, aki precíz és pontos feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.