OM: 203062 Telephely: 006

Elektronikai műszerész

Elektronikai műszerész
Elektronika és elektrotechnikai ágazat
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉS: Elektronikai műszerész
Kód: 0622

Ebbe az osztályba azokat a diákokat várjuk, akik jó gyakorlati érzékkel rendelkeznek, jó a kézügyességük, szeretik az elektronikai dolgokat. De a számítógépekkel vagy multimédiás eszközökkel szívesen bíbelődnek.

Az oktatás az elektronikai ágazat központi programterve szerint folyik. A tanulók a 9. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 9. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 2 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 10-11. évfolyamon. Sikeres vizsga esetén OKJ 3452203 Elektronikai műszerész szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Emellett természetesen elérhető a tanulók számára az érettségi két éves képzéssel.

A szakképzettséggel rendelkező:
ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit,
diagnosztikai, konfigurációs, teszt-és segédprogramok felhasználói szintű ismerete birtokában értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;
számítógéppel irányított mérő, ellenőrző-és gyártóeszközöket használ;
az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe szereli, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is végez;
dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhez álló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.